تمونه سوال علوم 5 ابتدایی دروس 1تا8

بخش سوم ماشین ها

در کدام یک از اهرم های ذکر شده تکیه گاه بین جسم و نیرو قرار دارد؟

انبردست                فرغون              یخ گیر                جاروی فراشی

در کدام وسیله ، انرژی الکتریکی باعث حرکت می شود؟

بخاری برقی             کولر              لامپ                تلویزیون

کدام گروه از ماشین های ساده به شمار می آیند؟

دوچرخه،چرخ گوشت             ارّه ، پیچ گوشتی              اتومبیل،قرقره             کولر،جاروبرقی

برای به حرکت درآوردن یک جسم به .......... نیاز داریم.

موتور               ماشین               نیرو                 میله

ساختار کدام یک از ماشین های زیر با بقّیه متفاوت است؟

قیچی              آچار              قرقره            دوچرخه

کدام یک از ماشین های زیر یک سطح شیب دار است؟

انبردست             پیچ              فرغون             قرقره

 

بخش چهارم - نور و رنگ

چشمه ی اصلی نور و گرمای زمین ............. است.

ماه              خورشید             ستارگان              سیّارات

کدام وسیله ،نور خورشید را تجزیه می کند؟

ذرّه بین             میکروسکوپ              آینه              منشور

کدام یک از موارد زیر چشمه مصنوعی نور است؟

کرم شب تاب                خورشید               شمع روشن              ستارگان

بخش 5 تاریخچه ی زمین

 

زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ........... آغاز شد.

گیاهان           جانوران          تک سلّولی ها         مهره داران

از کدام قسمت های بدن جانوران ، فسیل بهتری تشکیل می شود؟

دندان و گوشت          استخوان و پوست         گوشت و استخوان           استخوان و دندان

از کدام جانوران زیر فسیل خوبی درست نمی شود؟

گربه         ماهی           قورباغه          سنجاقک

در کدام محل ، سنگواره های بهتری تشکیل می شود؟

دریا          کوهستان           جنگل           بیابان

دانشمندان با مطالعه ی .............. درباره ی گذشته ی زمین اطّلاعات زیادی جمع آوری می کنند.

سنگ های رسوبی           سنگ های آذرین              انواع خاک           انواع سنگ ها

اگر در منطقه ای سنگواره ی صدف ، پیدا شود ، این منطقه قبلا ........... بوده است.

درّه           کوه           رودخانه           دریا

نخست بر روی کره زمین کدام یک از مهره داران زیر به وجود آمدند؟

خزندگان              پرندگان             پستان داران              ماهی ها

وجود کدام یک از سنگ واره های زیر ، دلیل بر وجود آب و هوای گرم و خشک در یک منطقه است؟

صدف           برگ درخت خرما         ساقه ی برنج          برگ درخت گردو

در تشکیل سنگ های رسوبی ، کدام عمل در مرحله ی آخر اتفاق می افتد؟

حمل رسوبات به همراه آب          فشرده شدن رسوبات         کاهش سرعت رسوبات       محلّ جمع شدن رسوبات

در سنگ های رسوبی کدام لایه ها قدیمی ترند؟

لایه های پایینی         لایه های میانی          لایه های رو             مورد الف و ب

 

بخش ششم خاک زندگی بخش

آب در کدام نوع خاک سریع تر نفوذ می کند؟

رس           ماسه         بیابان          مزرعخ

چه نوع خاکی برای کشاورزی مناسب است؟

خاک ماسه            خاک رس           خاک کنار جاده        گیاخاک

خاک بیشتر در چه جاهایی تشکیل می شود؟

جاهای پرباران و مرطوب           بیابان            نواحی کوهستانی              جنگل ها

رنگ خاک به چه چیزی بستگی دارد؟

مقدار ماسه           مقدار گیاخاک           به نوع سنگ           مقدار آب

 

سئوالات بخش 7 زمین نا آرام

ضخیم ترین لایه ی زمین کدام مورد است؟

گوشته                 پوسته               هسته بیرونی                هسته درونی

نازک ترین لایه ی زمین کدام است؟

پوسته                 گوشته               هسته بیرونی                هسته درونی

کدام قسمت از لایه ی زمین از آهن و نیکل درست شده است؟

گوشته                 هسته               پوسته                  فقط هسته بیرونی

در خرابی های حاصل از زمین لرزه ، کدام عامل تاثیری ندارد؟

استحکام زمین                شدّت زلزله                  زمان وقوع زمین لرزه               استحکام ساختمان ها

در کدام لایه ی زمین نفت ، زغال سنگ و فلزّات وجود دارد؟

هسته بیرونی                 هسته درونی               پوسته                گوشته

در کدام لایه ی زمین سنگ ها به حالت نیمه جامد هستند؟

گوشته                 پوسته                    هسته بیرونی                   هسته درونی

هنگام وقوع زلزله ، کدام یک از مکان های زیر ایمنی ندارد؟

کنار دیوارهای داخلی               داخل چارچوب در               زیر میز محکم           کنار دیوارهای خارجی

 

سئوالات بخش 8 آغازیان

کدام گروه از موجودات زیر هم تک سلّولی و هم پرسلّولی هستند؟

گیاهان                قارچ ها                  جلبک ها                باکتری ها

کدام یک از موارد زیر ، فراوان ترین جان داران روی زمین هستند؟

باکتری ها                قارچ ها                مخمرها              جلبک ها

قارچ ها به وسیله ی .......... تولید مثل می کنند.

هاگ                 تقسیم سلّولی               دانه               جوانه زدن

کدام گروه از آغازیان به گیاهان شباهت بیشتری دارند/

کپک ها                باکتری ها               جلبک ها               قارچ ها

از کدام موارد زیر در صنعت بستنی سازی استفاده می شود؟

قارچ ها                     جلبک ها                باکتری ها                مخمّرها

غذای بیشتر جانوران آبزی ................ هستند.

باکتری ها                 قارچ ها                جلبک ها                کپک ها

/ 0 نظر / 24 بازدید